႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ဟာသ
အားအားယားယား
ဘုိးေတာ္လိမ္ႏွင့္ သုသာန္ေစာင့္မမဲျပာ
အုိးနင္းခြက္နင္း
ငေပြး
အေျခာက္ကုိယ္ရံေတာ္
အအိရွိတဲ့ရု
မာန္တက္ေနတဲ့မိန္းမ
ဆရာမၾကီးလုိ႔တံဆိပ္လာမတပ္နဲ႔
အခ်စ္စံအိမ္ အမုန္းစံအိမ္
စိန္ပလိန္တိန္
ပုိးမွ်င္ၾကိဳး
ခ်ဳပ္ေဆး
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေပါ့
မိန္းကေလးေဆာင္ကလူပ်ိဳၾကီးသရဲ
ၾကိဳက္တာေရြးလုိက္လူပ်ိဳေတြပဲ
ပြင့္တာအျပစ္လား
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဟာသမယ္မ်ား
ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူႏွင့္သူမ၏ စပြန္ဆာကိုကုိ
တိမ္ေတြေပၚမွာနင္နဲ႕ငါ
ဥကၠ႒မဧ။္သားမက္ေတာ္
ေခ်ာ႔ကလက္ေထာင္ေခ်ာက္
ယံုတဲ႔သူကိုပံုေျပာမယ္
ေလရူးႏွင့္ေလွလူး
ႏွင္းဆီတေရးႏုိး
အဲဒီ့မွာစေတြ႔တာပဲ
က်ဴးပစ္ျပတဲ႕မ်က္လွည္႕
ရန္ျဖစ္ျပန္ခ်စ္
ဒံုးေ၀းတဲ႔ ကတံုးငေအး
အံ႔ေရာဟယ္(OMG)
အေခ်အတင္
ေတာခ်စ္တီး