သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ကံၾကမၼာစက္၀န္းထဲမွလူကိုးေယာက္
အပိုင္း- 16 (2017)
ေဆာဂြၽန္းအိုသည္.ကိုရီးယားတြင္ေအာင္ျမင္အေက်ာ္ၾကားဆံုးဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာDreamerအဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးDreamer အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးေသဆံုးမႈတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသေစရန္လံႈ႔ေဆာ္ေပးသူအျဖစ္စြဲခ်က္တင္ခံရၿပီးနာမည္ပ်က္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။အျပင္ပန္းတြင္မာနၾကီးၿပီးဆက္ဆံရခက္ေသာ္ျငားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားမိသားစုသဖြယ္ခ်စ္ခင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ခြၽဲထယ္ဟိုသည္လည္းအဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးအဖြဲ႔ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္သ႐ုပ္္ေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖဴစင္႐ိုးသားသည့္ပံုရိပ္ေၾကာင့္ပရိတ္သတ္၏အခ်စ္ကိုရရိွထားသူျဖစ္သည္။ေဆာဂြၽန္းအို၏ၿပိဳင္ဘက္္ျဖစ္ၿပီး႐ိုးသားမႈပံုရိပ္သည္ဟန္ေဆာင္မႈသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္းကြၽန္းေပၚေရာက္ၿပီးခြၽဲထယ္ဟို၏ဗီဇအစစ္အမွန္မ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္သိရိွခဲ့ၾကေတာ့သည္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ဂ်န္ကြ်န္းဟို ၊ ဘိဂ်င္ဟီး
အခန္း ၁
1:02:36
အခန္း ၂
1:03:24
အခန္း ၃
1:04:04
အခန္း ၄
1:05:04
အခန္း ၅
1:04:24
အခန္း ၆
1:03:56
အခန္း ၇
1:02:28
အခန္း ၈
1:03:48
အခန္း ၉
1:02:04
အခန္း ၁၀
1:03:16
အခန္း ၁၁
1:03:40
အခန္း ၁၂
1:03:20
အခန္း ၁၃
1:05:00
အခန္း ၁၄
1:04:52
အခန္း ၁၅
1:04:32
အခန္း ၁၆
1:01:48