သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
အပိုင္း- 16 (2015)
ဂ်န္းထယ္ဟိုသည္ပညာတတ္ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ေကာင္းျပီးရွယ္ယာေစ်းကိုၾကိဳးကိုင္ျပီးေစ်းကစားေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အထင္ၾကီးျပီးအရာရာကိုသူလုပ္ေဆာင္ရင္ျဖစ္တတ္လို႔ပုံေသတြက္ခ်က္ထားသူပါ။ရွယ္ယာေစ်းကစားရာမွအတူလက္တြဲလုပ္ေနသူတစ္ေယာက္ရဲ႕သစၥာေဖာက္မႈေၾကာင့္ေငြေၾကးမ်ားဆုံး႐ႈံးခဲ့ျပီးေငြစိုက္ထုတ္ေပးသူေငြေခ်းလုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕လိုက္လံသတ္ျဖတ္မႈကိုခံခဲ့ရျပီးခ်စ္သူမိန္းကေလးရဲ႕စြန္႔ပစ္မႈကိုပါခံခဲ့ရကာသူနဲ႔အတူလိုက္လံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့စီနီယာတစ္ေယာက္ကေတာ့သူ႔ေရွ႕မွာတင္ဘူတာ႐ုံကအိမ္ေျခယာမဲ့သူဖုန္းစားမ်ားနဲ႔အဖြဲ႕က်ကာအသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါတယ္။သူကေတာ့ေငြေခ်းလုပ္ငန္းရွင္လက္ထဲကေနပြက္ကာသီကာနဲ႔အသက္ေဘးကထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာရင္းဆိုးလ္ဘူစားေတြဆီကဆက္ေၾကးေတာင္းတဲ့ဂိုဏ္းတစ္ဂုုိဏ္းရဲ႕အဖြဲ႕၀င္နံပါတ္(၇)ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ယြန္းက်ီဆန္ ၊ လီဘန္ဆူး
အခန္း ၁
1:02:28
အခန္း ၂
1:04:20
အခန္း ၃
1:01:12
အခန္း ၄
1:00:56
အခန္း ၅
1:03:04
အခန္း ၆
1:00:28
အခန္း ၇
1:00:12
အခန္း ၈
1:00:56
အခန္း ၉
1:03:20
အခန္း ၁၀
1:02:00
အခန္း ၁၁
1:02:52
အခန္း ၁၂
1:03:12
အခန္း ၁၃
1:03:56
အခန္း ၁၄
1:03:28
အခန္း ၁၅
1:04:32
အခန္း ၁၆
1:03:40