သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ဧ။္ေနာက္ကြယ္
အပိုင္း- 30 (2017)
ဆာဂ်ီယြန္းသည္ဟန္းဂုတကၠသိုလ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဌာနတြင္အခ်ိန္ပိုင္းနည္းျပအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ျပည့္ကထိကျဖစ္ႏိုင္ရန္ဆရာျဖစ္သူခိုင္းသမွ်ကုိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ေရွးပန္းခ်ီေက်ာ္အန္းေယာင္ဂြန္းဂန္းဆန္းဒိုပန္းခ်ီႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးျပႆနာမ်ားႀကံဳခဲ့ရၿပီးေနာက္ေက်ာင္းမွပါထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ဆာဂ်ီယြန္းဟာအီတလီ၌ရိွေနစဥ္မထင္မွတ္ဘဲသူမနဲ႔႐ုပ္ခ်င္းဆင္တဲ့ေရွးေခတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပန္းခ်ီကိုရွာေတြ႔ခဲ့ျပီး အီတလီမွရရိွခဲ့တဲ့မွတ္တမ္းစာအုပ္မွတဆင့္ဂြန္းဂန္းဆန္းဒိုရဲ႕ပိုင္ရွင္ေတြတစ္ျဖစ္လဲခ်စ္သူေတြလည္းျဖစ္ၾကတဲ့ဆာအင္းဒန္းနဲ႔လီေယာင္းတုိ႔ရဲ႕အေၾကာင္းကုိအမွတ္မထင္သိရိွခဲ့ရသည္။ကိုရီးယားသို႕ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ကားမေတာ္တဆမႈျဖစ္ၿပီး ေမ့ေမ်ာသြားစဥ္ စိတ္၀ိညာဥ္မွာ ဂ်ိဳဆြန္းေခတ္ကုိျပန္ေရာက္သြားၿပီး သူမကိုယ္တုိင္က ဆာအင္းဒန္း ၀င္စား မွန္းသိရတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့...။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : လီေယာင္အဲ ၊ ေဆာင္ေဆာင္းဟန္
အခန္း ၁
1:02:20
အခန္း ၂
59:04
အခန္း ၃
1:02:40
အခန္း ၄
1:01:52
အခန္း ၅
1:02:00
အခန္း ၆
1:02:16
အခန္း ၇
1:01:28
အခန္း ၈
1:00:40
အခန္း ၉
1:03:28
အခန္း ၁၀
1:01:16
အခန္း ၁၁
1:00:36
အခန္း ၁၂
1:00:44
အခန္း ၁၃
1:01:36
အခန္း ၁၄
1:03:40
အခန္း ၁၅
1:00:28
အခန္း ၁၆
1:03:04
အခန္း ၁၇
1:01:36
အခန္း ၁၈
1:00:20
အခန္း ၁၉
1:01:52
အခန္း ၂၀
1:04:28
အခန္း ၂၁
1:02:28
အခန္း ၂၂
1:01:08
အခန္း ၂၃
1:00:44
အခန္း ၂၄
1:00:32
အခန္း ၂၅
1:01:28
အခန္း ၂၆
59:56
အခန္း ၂၇
1:00:28
အခန္း ၂၈
1:00:40
အခန္း ၂၉
1:03:16
အခန္း ၃၀
57:52