သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အျဖဴေရာင္သံစဥ္
အပိုင္း- 12 (2015)
ေက်ာင္းသားဘ၀ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည္ႏူးဖြယ္ ဟာသအေနနဲ႔ တင္ဆက္ထားတဲ႔ လူငယ္အႀကိဳက္ ဒရမ္မာ ဇာတ္ျမဴးေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ေခ်းဆူဘင္ ၊ ဂ်ီဆူး
အခန္း ၁
59:04
အခန္း ၂
59:32
အခန္း ၃
1:01:32
အခန္း ၄
1:01:00
အခန္း ၅
59:28
အခန္း ၆
59:32
အခန္း ၇
59:36
အခန္း ၈
58:12
အခန္း ၉
59:40
အခန္း ၁၀
59:04
အခန္း ၁၁
1:02:16
အခန္း ၁၂
1:02:40