သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ရည္ရြယ္ရာပန္းတိုင္ဆီသို႔
အပိုင္း- 12 (2016)
တိက်လြန္းၿပီး အေျပာေကာင္းတဲ့ လူငယ္ေလး ေျဗာင္းေခ်ာတစ္ေယာက္ ေႀကာ္ျငာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ရခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔ႀကံဳေလးေတြရလာခဲ့တယ္။ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းဘ၀ လုပ္ငန္းအခက္ခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ပုံေတြကို ဟာသေလးေႏွာၿပီး ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ဘိတ္ဆန္ဟြန္း ၊ လီကီခ်န္း ၊
ခြ်ိုဳင္ေျဗာင္းမို ၊ ဘိတ္ေဆာင္ဟြန္း
အခန္း ၁
7:08
အခန္း ၂
8:12
အခန္း ၃
8:28
အခန္း ၄
8:20
အခန္း ၅
9:04
အခန္း ၆
6:40
အခန္း ၇
7:44
အခန္း ၈
5:28
အခန္း ၉
5:52
အခန္း ၁၀
7:28
အခန္း ၁၁
8:52
အခန္း ၁၂
8:44