သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ျပန္မဆုံႏိုင္တဲ့အခ်စ္
အပိုင္း- 6 (2015)
ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ Miss Korea ေရြးခ်ယ္ပြဲ ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားမယ္ လီေယာင္ဟြားတို႔ အၾကားမေပါင္းစပ္ႏိုင္မွန္းသိေပမယ့္ အျပန္အလွန္ခ်စ္မိသြားၾကတဲ့ Fantasy Drama ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ကင္(မ္)ဂ်န္ဟြန္း ၊ ဆန္ဒရာပတ္(2NE1) ၊ ပတ္နန္ဂ်ဴ ၊ ကင္(မ္)အြန္ဟီ ၊ ကင္(မ္)ဂ်န္ပယ္
အခန္း ၁
12:56
အခန္း ၂
11:36
အခန္း ၃
11:40
အခန္း ၄
11:28
အခန္း ၅
10:52
အခန္း ၆
11:08