သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အိပ္မက္ပန္းတိုင္
အပိုင္း- 6 (2016)
လူငယ္ေတြရဲ႕ ဘ၀အိပ္မက္၊ ေခတ္မီလူေနမႈဘ၀မွာ ေန႔တိုင္းနီးပါး အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ ဟန္းဖုန္းကတဆင့္ ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၀င္ေငြတိုးနည္း၊ ပိုက္ဆံရွာနည္းေတြ စတဲ့ ဗဟုသုတမ်ားစြာေပးစြမ္းထားပါတယ္။ စိတ္ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းေအာင္ Romantic ဆန္ဆန္ေရာေႏွာၿပီး ဇာတ္အိမ္တည္ထားတာမို႔ သုတေကာ ရသပါ ရရွိႏိုင္မယ့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ကိုင္(Exo) ၊ ပတ္အြန္ဘင္း
အခန္း ၁
10:28
အခန္း ၂
16:08
အခန္း ၃
14:28
အခန္း ၄
14:56
အခန္း ၅
14:44
အခန္း ၆
14:52