သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ရင္သို႔ပစ္ခြင္းေသာျမားတစ္စင္း
အပိုင္း- 8 (2016)
တက္သစ္စ Webtoon စာေရးဆရာမေလးဟာ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရဲ႕ ျမားပစ္အဖြဲ႔မွာ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ အလုပ္၀င္ခဲ့တယ္။ သူမဟာ ျမားပစ္အဖြဲ႔မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို Webtoon ဇာတ္ေကာင္ေလးအျဖစ္ဖန္တီးၿပီး Boy Love ကို စိတ္ကူးယဥ္ပုံေဖာ္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ဘိခ်ာမင္း ၊ ကိုင္(Lovelyz)၊ ဆိုဂ်ီဟြန္း
အခန္း ၁
15:04
အခန္း ၂
15:40
အခန္း ၃
16:44
အခန္း ၄
18:08
အခန္း ၅
17:16
အခန္း ၆
18:00
အခန္း ၇
18:08
အခန္း ၈
18:12