သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
မေသေဆးရွာပုံေတာ္
အပိုင္း- 8 (2016)
လူသားမ်ားအေနအထိုင္မဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ AIDSေရာဂါျဖစ္သလို Vampireမ်ားကလည္း အဆိုပါေရာဂါသည္ေတြရဲ႕ ေသြးကိုေသာက္မိၿပီး VIDSေရာဂါ ျဖစ္ၾကတယ္။ VIDSျဖစ္လွ်င္ Vampire လည္းေသတတ္ၿပီး Vampire မေသေဆးရွာပုံေတာ္အေၾကာင္းကိုအခ်စ္ဇာတ္လမ္းအျဖစ္သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ထားတာမို႔အခ်စ္ဟာသဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ေဂ်ဟီး ၊ လီဂ်ိဳယြန္း ၊ ၀မ္ဂ်ီ၀န္ ၊ ပတ္ဟီဂ်င္
အခန္း ၁
1:16
အခန္း ၂
1:16
အခန္း ၃
1:08
အခန္း ၄
1:24
အခန္း ၅
1:12
အခန္း ၆
1:08
အခန္း ၇
1:40
အခန္း ၈
3:28