သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေမ့ခ်စ္သူ အလွပေဂး
အပိုင္း- 5 (2015)
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေရႊရင္အုံကိုျမင္ရင္ သခ်ၤာကိန္းဂဏန္းေတြကို ျမင္တတ္တဲ့ ဂၽြန္းဘူဟာ ေယာက်ၤားစင္စစ္မွ မိန္းမသားအသြင္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ကို စာနာစိတ္၀င္သြားပုံကို စိတ္ကူးယဥ္ပုံေဖာ္ထားတာမို႔ ရယ္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ ဟာသကားေကာင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ကင္(မ္)ဂ်င္၀ူး ၊ လီဘိုေယာင္း ၊ ဂ်ိဳးမိုဇက္
အခန္း ၁
3:56
အခန္း ၂
5:28
အခန္း ၃
4:16
အခန္း ၄
5:28
အခန္း ၅
4:08