သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္
အပိုင္း- 8 (2016)
လက္တြဲေဖာ္မရွိတဲ့ ဘ၀ေလးမွာ အထီးက်န္ၿပီး အဓိပၸါယ္မဲ့ေနတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လုံလုံမရွိဘဲ ခ်စ္သူရဲ႕ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံလိုက္ရတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္တို႔ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္မွန္တဲ့ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသြားတဲ့ အေၾကာင္းေလးကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ေဘယူလန္၊ ဂြမ္ေဆးေလာ႕၊
ယန္းဂ်ီေအး
အခန္း ၁
3:52
အခန္း ၂
4:52
အခန္း ၃
3:04
အခန္း ၄
3:52
အခန္း ၅
3:52
အခန္း ၆
3:12
အခန္း ၇
6:04
အခန္း ၈
4:44