သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အလင္းျပၾကယ္
အပိုင္း- 20 (2017)
အသက္အရြယ္နဲ႔ မလုိက္ေအာင္ ထက္ျမက္ ျပတ္သားေသာ မိန္းမသား ေဆာလီေယာင္း.. ငယ္စဥ္ကတည္းက ဖခင္၏ ပံုသြင္း ထိန္းေက်ာင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ေသြးေအးျပီးေလာဘရမၼက္ၾကီးမားခဲ့ပါတယ္။အရာရာကိုေငြေၾကးနဲ႔ပဲတိုင္းတာတန္ဖုိးျဖတ္ဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ကိုယ့္ဒူးကုိယ္ခြၽန္ကာႏိုင္ငံျခားသုိ႔သြားေရာက္ျပီးမိန္းမသားတစ္ေယာက္တည္းစီးပြားေရးအေျခခ်လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။႐ုပ္ရည္အရေရာအရည္အခ်င္းပါအားလံုးျပီးျပည့္စံုစြာပိုင္ဆုိင္ထားေပမယ့္ဆင္းဆင္းရဲရဲေမြးဖြားလာမႈေၾကာင့္ကိုယ့္အစြမ္းအစမ်ားကုိမထုတ္ေဖာ္မျပသႏုိင္ပဲအခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမားေလးဘ၀နဲ႔လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့လီဆယ္ဂ်င္းတစ္ဖက္မွာလည္းမိသားစုအေရးအတြက္အနစ္နာခံကာၾကိဳးစား႐ုန္ကန္ရင္းေထာက္ပံေပးေနရပါတယ္။ဒီလိုအရည္အခ်င္းရွိျပီးေတာ့ စိတ္အားထက္သန္ျပီး ေလာဘၾကီးတဲ့ ဆယ္ဂ်င္း တစ္ေယာက္ သူ႔ကံၾကမၼာ ကို ေျပာင္းလဲေပးမယ့္ လီေယာင္းနဲ႔ ဆံုေတြ႔ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : လီယို၀န္ ၊ ဂ်င္ဂူး
အခန္း ၁
1:01:00
အခန္း ၂
1:02:16
အခန္း ၃
58:28
အခန္း ၄
57:40
အခန္း ၅
1:02:44
အခန္း ၆
1:01:48
အခန္း ၇
59:20
အခန္း ၈
1:00:44
အခန္း ၉
59:48
အခန္း ၁၀
58:40
အခန္း ၁၁
59:48
အခန္း ၁၂
59:44
အခန္း ၁၃
1:04:04
အခန္း ၁၄
1:04:08
အခန္း ၁၅
1:03:52
အခန္း ၁၆
1:04:00
အခန္း ၁၇
1:03:56
အခန္း ၁၈
1:04:00
အခန္း ၁၉
1:04:04
အခန္း ၂၀
1:03:28