သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
တတိယေျမာက္ မ်က္ျမင္သက္ေသ
အပိုင္း- 6 (2016)
အေၾကာက္လြန္မႈေၾကာင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသကို လူသတ္သမားအျဖစ္ထြက္ဆိုမိၿပီး အမွန္တကယ္လူသတ္သမားကို အျပစ္မရွိသူအျဖစ္ လြတ္ေျမာက္ေစမိခဲ့တဲ့ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံ အေၾကာက္လြန္တာဟာ ဆုံးရႈံးနစ္နာေစႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို သရုပ္ေဖာ္ထားတဲ႔ Action Drama အမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ဆိုးေဂ်ာင္ဟြမ္ ၊ အန္၀ူယြန္း ၊ ဂင္(မ္)ဟီဂ်ီ
အခန္း ၁
4:52
အခန္း ၂
4:40
အခန္း ၃
4:56
အခန္း ၄
4:04
အခန္း ၅
3:32
အခန္း ၆
4:08