သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
It's okay, Mom
အပိုင္း- 2 (2017)
အလြန္စိတ္သေဘာထားေကာင္းတဲ့မိသားစုအေၾကာင္းေလးရိုက္ထားတဲ့ဇာတ္လမ္းျဖစ္ျပီးအထူးဟင္းလ်ာေတြခ်က္ျပဳတ္ျပီးေအာင္ျမင္တဲ့အသက္(၅၀)အရြယ္စားဖိုမွဴး အေၾကာင္းေလးပါ။ သို႔ေသာ္ရုတ္တရက္ မထင္မွတ္ပဲ သူမ စိတ္ေရာဂါခံစားရလာတဲ့အခါမွာေတာ့....။
အခန္း ၁
1:08:28
အခန္း ၂
1:04:36