သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
Beautiful Days
အပိုင္း- 40 (2017)
The Most Beautiful Daysဆိုတဲ႔ အစီစဥ္ေလးကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ တင္ဆက္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီစဥ္ေလးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလွပဆိုင္ရာ၊ဖက္ရွင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္အခ်စ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုအားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္စိတ္၀င္စားဖြယ္တင္ဆက္ထားတဲ႔ program ေကာင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခန္း ၁
50:04
အခန္း ၂
49:36
အခန္း ၃
50:12
အခန္း ၄
48:08
အခန္း ၅
51:56
အခန္း ၆
50:52
အခန္း ၇
50:08
အခန္း ၈
48:52
အခန္း ၉
48:36
အခန္း ၁၀
48:44
အခန္း ၁၁
49:20
အခန္း ၁၂
49:52