သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အခ်စ္ဦး နိယာမ
အပို္င္း- 11 (2015)
၀ိညာဥ္မေလးနဲ႔ လူသားေကာင္ေလးတို႔ရဲ႕ ရင္နင့္ဖြယ္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ပုံေဖာ္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ကင္(မ္)ဂ်န္ဟြန္း ၊ ေဆာင္ဂ်ီအြန္း
အခန္း ၁
10:56
အခန္း ၂
10:40
အခန္း ၃
11:40
အခန္း ၄
12:28
အခန္း ၅
11:40
အခန္း ၆
12:28
အခန္း ၇
12:44
အခန္း ၈
12:20
အခန္း ၉
11:04
အခန္း ၁၀
11:28
အခန္း ၁၁
9:48