သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
လွည္႔ကြက္မ်ားရဲ႕နိဂုံး
အပိုင္း- 5 (2015)
ငယ္ခ်စ္နဲ႔ေဖာက္ျပန္ကာ ငယ္ခ်စ္ရဲ႕ကေလးကို သတ္လိုက္မိတဲ့ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကို အမႈမွန္ေပၚလာေအာင္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ သည္းထိတ္ရင္ဖို ဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခန္း ၁
3:48
အခန္း ၂
4:12
အခန္း ၃
4:08
အခန္း ၄
3:04
အခန္း ၅
5:24