သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေက်ာင္းသားေကာင္း
အပိုင္း- 3 (2015)
မိခင္က ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက အတင္းၾကပ္ ပညာကိုႀကိဳးစားသင္ခိုင္းၿပီး စက္ရုပ္တစ္ရုပ္လို ၾကည့္ေနရာက ေနာက္ဆုံးဖိအားမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္နင့္ဖြယ္ အေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ဂ်န္ဂ်င္ေယာင္း ၊ ဟြမ္ဟီဟြမ္ ၊
ခ်ိဳေယာင္ဂ်င္ ၊ ပတ္က်န္၀န္
အခန္း ၁
4:48
အခန္း ၂
4:28
အခန္း ၃
5:32