သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
Playing Oppa
အပိုင္း- 12 (2017)
ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ေရပန္းစားေနတဲ့ ဖက္ရွင္၊ ဒီဇိုင္းနဲ႔စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးေသာအလည္လြန္ကိုကိုတုိ႔ရဲ႕အစီအစဥ္။ ေယာက်္ားေလးမ်ား ခ်စ္သူအတြက္ ႐ိုမန္တစ္ဆန္ဆန္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းညႊန္ျပေပးတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ : လီဂီ၀ူး ၊ ဂင္ဂ်ီဟြန္း
အခန္း ၁
46:36
အခန္း ၂
44:48
အခန္း ၃
45:20
အခန္း ၄
46:20
အခန္း ၅
44:52
အခန္း ၆
44:48
အခန္း ၇
46:00
အခန္း ၈
45:08
အခန္း ၉
45:08
အခန္း ၁၀
46:36
အခန္း ၁၁
46:44
အခန္း ၁၂
46:00