သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
Rome Scandal
အပိုင္း- 4 (2015)
နာမည္ၾကီးမင္းသားမင္းသမီးေတြရဲ႕ စိတ္္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအီတလီခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးထားေသာစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာခရီးသြား Program ေလးျဖစ္ပါတယ္။
အခန္း ၁
24:44
အခန္း ၂
26:04
အခန္း ၃
27:28
အခန္း ၄
27:08