သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေက်ာင္းသားဘ၀ ဒိုင္ယာရီ
အပိုင္း- 8 (2014)
ေက်ာင္းသားလူငယ္ဘ၀မွာ ေတြ႔ႀကံဳရတတ္တဲ့ အခက္ခဲအတားဆီးမ်ားနဲ႔ လူငယ္တို႔ရဲ႕ စရိုက္သဘာ၀ အတြင္းစိတ္ကို ေက်ာင္းတြင္း Documentary ၀ါသနာအဖြဲ႔ကို ေနာက္ခံထားၿပီး ဖန္တီးထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : မြန္းဂ်ီေယာင္း ၊ ၀ူဂ်န္ဟြတ္
အခန္း ၁
8:48
အခန္း ၂
8:52
အခန္း ၃
8:12
အခန္း ၄
7:44
အခန္း ၅
13:52
အခန္း ၆
14:16
အခန္း ၇
23:16
အခန္း ၈
22:08