သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာရေအာင္
အပိုင္း- 15 (2016)
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တုံးတုံးအအ ေကာင္ေလးကို တမလြန္က လူသုံးေယာက္လာၿပီး အခ်စ္အေၾကာင္းသင္ေပးရာက တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ဆရာလုပ္ရာက အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ရပုံေလးေတြကို ဟာသအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ခ်ိဳဟြန္ဟီး ၊ လီေဆာင္ဟြန္း ၊ ယူဟီဂ်ီ
အခန္း ၁
7:00
အခန္း ၂
9:28
အခန္း ၃
6:40
အခန္း ၄
6:52
အခန္း ၅
12:52
အခန္း ၆
8:36
အခန္း ၇
6:24
အခန္း ၈
7:12
အခန္း ၉
7:44
အခန္း ၁၀
4:32
အခန္း ၁၁
6:40
အခန္း ၁၂
8:16
အခန္း ၁၃
10:52
အခန္း ၁၄
7:00
အခန္း ၁၅
7:08