သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
လူငယ္ေလးရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ
အပိုင္း- 5 (2016)
အထက္တန္းေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးရဲ႕ ရိုးသားႀကိဳးစားမႈ၊ သူတပါးအား ကူညီတတ္မႈ၊ ေန႔ရက္တိုင္းမွာသြက္လက္ထက္ျမက္ေနမႈတို႔ကို ပုံေဖာ္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေကာင္း တစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : အန္ ၊ ကန္မင္အ ၊ ရိုစီဟြန္း ၊ မြန္းဂ်ီဂ်င္
အခန္း ၁
16:40
အခန္း ၂
15:52
အခန္း ၃
17:08
အခန္း ၄
14:16
အခန္း ၅
16:08