သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
တို႔ေက်ာင္းက ေၾကြးေႀကာ္သံ
အပိုင္း- 12 (2015)
ဖြန္းလန္းအထက္တန္းေက်ာင္းဟာ နာမည္ဆိုးရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြေပါင္းဆုံရာ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး နာမည္ပ်က္ကေန ၿမိဳ႕နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ေက်ာင္း ျဖစ္လာပုံကို ေက်ာင္းသားလူငယ္ဘ၀ ဇာတ္လမ္းေလးအျဖစ္ ထည့္သြင္းသရုပ္ေဖာ္ တင္ဆက္ထားတာမို႔ Youth Drama ဇာတ္လမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ကြပ္ေဒါင္ယြမ္း ၊ ယြန္းဘိုရာ ၊
လီေဂ်ဂ်င္
အခန္း ၁
21:08
အခန္း ၂
13:52
အခန္း ၃
16:52
အခန္း ၄
12:16
အခန္း ၅
15:40
အခန္း ၆
23:04
အခန္း ၇
17:08
အခန္း ၈
13:40
အခန္း ၉
19:04
အခန္း ၁၀
18:32
အခန္း ၁၁
17:32
အခန္း ၁၂
17:08