သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေဖေဖ့မွတ္စု
အပိုင္း- 8 (2014)
အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါသည္ဖခင္မွမိမိေသဆုံးသြားတာကိုဖုံးကြယ္ၿပီးသမီးျဖစ္သူ(၆)နွစ္အရြယ္မွ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အထိစာေတြေပးပို႔ၿပီးဖခင္ေမတၱာကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ဒရာမာဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ေဂ်ာင္း၀မ္အင္ ၊ ယြန္းဂ်ိဳဟီး
အခန္း ၁
13:36
အခန္း ၂
18:04
အခန္း ၃
19:12
အခန္း ၄
16:12
အခန္း ၅
9:52
အခန္း ၆
15:36
အခန္း ၇
13:40
အခန္း ၈
24:16