သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
Real Friend/ Real Story
အပိုင္း- 15 (2017)
နယ္ပယ္အသီးသီးမွ နာမည္ၾကီးအႏုပညာရွင္မ်ားမွာမြန္းက်ပ္ေသာ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀ထဲက ခဏတာ႐ုန္းထြက္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊြင္စရာ ေကာင္းေသာ ခရီးသြားအေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႕တစ္ခါမွမေတြ႕ၾကံဳမခံစားဖူးေသာပတ္၀န္းက်င္နဲ႔႐ႈခင္းသဘာ၀အလွတုိ႔ကိုျမင္ေတြ႕ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။သူငယ္ခ်င္းတို႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာမႈမ်ားကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသ၏ ထူးျခားမႈမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ားကိုတစ္၀ၾကီးၾကည့္႐ႈရမွာျဖစ္လို႔ပရိသတ္ၾကီးလက္မလြတ္တမ္းေစာင့္ၾကည့္သင့္တဲ့ အစီအစဥ္ေကာင္းေလးတစ္ခုပါ။
အခန္း ၁
45:20
အခန္း ၂
46:12
အခန္း ၃
46:44
အခန္း ၄
43:28
အခန္း ၅
45:48
အခန္း ၆
47:16
အခန္း ၇
46:56
အခန္း ၈
45:52
အခန္း ၉
45:12
အခန္း ၁၀
46:12
အခန္း ၁၁
47:24
အခန္း ၁၂
46:44
အခန္း ၁၃
47:00
အခန္း ၁၄
46:12
အခန္း ၁၅
46:04