သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
A Style for You
အပိုင္း- 12 (2015)
နာမည္ႀကီး idolမ်ားရဲ႕ ေခတ္ေပၚစတိုင္လ္မ်ားကို ဖက္ရွင္ အလန္းေလးမ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ : ကင္ဟီးခြ်န္ ၊ ဂိုဟာရာ ၊
ယြန္းဘိုရာ
အခန္း ၁
54:16
အခန္း ၂
60m
အခန္း ၃
51:56
အခန္း ၄
53:44
အခန္း ၅
51:12
အခန္း ၆
53:36
အခန္း ၇
53:04
အခန္း ၈
52:56
အခန္း ၉
53:48
အခန္း ၁၀
51:52
အခန္း ၁၁
52:48
အခန္း ၁၂
51:04