သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
လိုအပ္ေသာအခ်စ္ (အပိုင္း - ၁)
အပိုင္း - 10 (2017)
မီးေရာင္ေအာက္ ေက်ာ္ၾကားမႈေတြ ၾကားက အဆိုေတာ္+F20 Idol အြန္းဆယ္ဟြန္း.. သီခ်င္္းေခြ ကာဗာ ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး မထင္မွတ္ပဲ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရတဲ့ ပန္းခ်ီကားပိုင္ရွင္မိန္းကေလး။ ေရွ႕ဆက္ျပီးဘာေတြျဖစ္လာၾကမလဲ။ လူငယ္ေတြ ၾကားမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘဝအခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကို ၾကည့္ရႈရာမွာ မၿငီးေငြ႔ရေအာင္ ရိုမန္တစ္ဆန္ဆန္ ရိုက္ကူးတင္ျပထားတဲ့ ဇာတ္ကားေလး ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ေဂါင္ခ်န္(B1A4) ၊ အန္ဟြန္ဂ်င္
အခန္း ၁
7:16
အခန္း ၂
7:08
အခန္း ၃
7:56
အခန္း ၄
7:44
အခန္း ၅
7:16
အခန္း ၆
7:12
အခန္း ၇
7:24
အခန္း ၈
8:00
အခန္း ၉
7:32
အခန္း ၁၀
8:48