သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ရာဇ၀င္တြင္တဲ့ေပးဆပ္ျခင္း
အပိုင္း- 30 (2017)
ဂ်ိဳဆြန္းေခတ္၌ အဖိႏွိပ္ခံ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားဘက္မွလိုက္ၿပီးပေဒသရာဇ္မ်ား ကိုတြန္းလွန္ခဲ့တဲ့ ဟုန္းဂီဒံု ဆိုသည့္ ဟာၾကဴလီ လူသန္ေလးကိုအဓိကဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ ဂ်ိဳဆြန္းေခတ္ နာမည္ေက်ာ္၀တၳဳဟုန္းဂီဒံုကို ျပန္လည္သရုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္အၾကိဳက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေအာင္ တင္ျပထားပါသည္။
အဓိကသရုပ္ေဆာင္ : ယြန္ကြ်န္ဆန္ ၊ ခ်ယ္ဆိုးဘင္
အခန္း ၁
1:02:52
အခန္း ၂
1:02:56
အခန္း ၃
1:02:04
အခန္း ၄
1:02:28
အခန္း ၅
1:01:56
အခန္း ၆
1:01:52
အခန္း ၇
1:01:32
အခန္း ၈
1:01:56
အခန္း ၉
1:02:00
အခန္း ၁၀
1:01:28
အခန္း ၁၁
1:03:28
အခန္း ၁၂
1:04:16
အခန္း ၁၃
1:03:44
အခန္း ၁၄
1:03:44
အခန္း ၁၅
1:02:44
အခန္း ၁၆
1:04:44
အခန္း ၁၇
1:02:12
အခန္း ၁၈
1:00:32
အခန္း ၁၉
1:02:16
အခန္း ၂၀
1:00:04
အခန္း ၂၁
1:00:04
အခန္း ၂၂
59:56
အခန္း ၂၃
1:00:28
အခန္း ၂၄
1:03:40
အခန္း ၂၅
1:00:20
အခန္း ၂၆
1:00:28
အခန္း ၂၇
1:02:20
အခန္း ၂၈
59:52
အခန္း ၂၉
1:01:32
အခန္း ၃၀
1:02:48