သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
အားအားယားယား

ေတြ႔တာနဲ႕ရန္ျဖစ္ၾကတဲ႕ ႏွစ္ဖက္မိဘ ၊ႏွစ္ဖက္မိဘေတြအဆင္မေျပမတည္႕ၾကတဲ႔ၾကားမွာ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႕ခင္ေလးႏြယ္တို႕ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ဘယ္လိုေတြေရွ႕ဆက္ၾကမလဲ…….
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ ခင္ေလးႏြယ္
ဒါရုိက္တာ - ကုိေဇာ္(အရုဏ္ဦး)

02:26:32