႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ဆန္႔က်င္ဘက္ေလာက

ရိုးသားေအးေဆးတဲ့ပုညတစ္ေယာက္ ဘရေသ့ဆီကအေဆာင္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆန္႕က်င္ဘက္ေလာကၾကီးကုိရင္ဆုိင္္လုိက္ရပါတယ္။ လမ္းလယ္ေကာင္မွာေယာက်ာ္းေလးတစ္ေယာက္ကုိဆြဲလားရမ္းလားလုပ္တဲ့မိန္းကေလးေတြ၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာထုိင္ေနတဲ့မိန္းကေလးအုပ္စုက စလုိ႔ အိမ္မႈကိစၥျဖစ္တဲ့ထမင္းခ်က္၊ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္ကုိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ဖခင္ကုိေတြ႔ရတဲ့အခါ….ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ စႏီၵျမင့္လြင္
ဒါရိုက္တာ - လြင္ဗုိ

01:31:33