႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ဆရာမၾကီးလုိ႔တံဆိပ္လာမတပ္နဲ႔

ဦးေလး၊ အဘြား၊ အေဒၚေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနရတဲ့ စံရတီမုိးျမင့္က ေနရာတကာမွာဆရာမၾကီးလုပ္တတ္သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားကိစၥေတြမွာလည္း ဆရာမၾကီးဝင္လုပ္တတ္တဲ့ စံရတီမုိးျမင့္တစ္ေယာက္ မင္းသားရူးေဇရဲထက္နဲ႔ ေတြ႔ၿ႔ပီး ဘယ္လုိအလြဲေလးေတြျဖစ္မလဲ ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ စံရတီမိုးျမင့္
ဒါရိုက္တာ - ေနပုိင္

2:08:00