သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေျခာက္္လႊာမွာေျခာက္ေနတယ္

သရဲကားဆုိေၾကာက္စရာလန္႔စရာေတြမၾကည့္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျခာက္လႊာမွာေျခာက္ေနတယ္ကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ဟာသသရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာနဲ႔အတူ ရယ္လည္းရယ္ရမယ္၊ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ရမယ္ဆုိတာေသခ်ာပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ နန္းဆုဦး
ဒါရိုက္တာ - ျပည္ဟိန္းသီဟ

02:10:57