႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

အခ်စ္စံအိမ္ အမုန္းစံအိမ္

အြန္လုိင္းမွာ ေတြ႔ရင္းအျပင္မွာခ်ိန္းေတြတဲ့ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာဘဲ လက္ထပ္လုိက္ရတဲ့အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္မႈျပဳတာဟာ ခ်စ္သူရည္းစားဘဝေလာက္္မလြယ္ကူဘဲ သူစိမ္းေတြေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္လုိက္ျပန္ခ်စ္လုိက္ရတဲ့ အခုိက္အတန္႔ေတြရွိလာပါတယ္။ ေဇရဲထက္နဲ႔ ေရႊမံႈရတီတုိ႔ အခ်စ္စံအိ္မ္၊ အမုန္းစံအိမ္ထဲမွာ ဘယ္လုိျပသနာေတြၾကံဳေတြ႔ရမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ ေရႊမံႈရတီ
ဒါရိုက္တာ - လြင္ဗုိ

1:52:27