႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

လေရာင္ကင္းတဲ့ၾကယ္

"ဧကရီက ျငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္ကို စေတြ႕ကတည္းကတိတ္တိတ္ေလးခိုးခ်စ္ခဲ႕ရတယ္ ။ ဒါေပမယ္႕ ျငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္မွာကသူခ်စ္ရတဲ႕ ျမတ္နိုးရွိေနတယ္ ။ ဧကရီတေယာက္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းျမတ္နိုးနဲ႕ သူခိုးခ်စ္ေနတဲ႕ေက်ာ္တို႕ၾကားဘယ္လိုေတြရင္ဆိုင္မလဲ။ ျမတ္နိုးကေရာ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ခ်စ္သူအၾကားဘယ္လိုေတြေရွ႕ဆက္သြားမလဲ…….''
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ နန္းဆုဦး
ဒါရိုက္တာ - သားညီ

1:39:05