႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

အဲေလာက္နဲ႕တက္မလာနဲ႕ေတာက္ခ်လိုက္မယ္

ေဇရဲထက္နဲ႕ ပက္ထရစ္ရွာတိုရဲ႕တေယာက္နဲ႕တေယာက္အျပိဳင္အဆိုင္ေတြနဲ႕ လူငယ္ေတြအၾကိဳက္ေတြ႕ေစမယ္႕ကားေလးပါ
သရုပ္ေဆာင္ - ေအာင္ရဲလင္း၊ ပက္ထရစ္ရွာ
ဒါရိုက္တာ - ေက်ာ္ေဇာလင္း အေတြးပံုရိပ္

2:04:29