႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ခ်ဳပ္ေဆး

လွေပမဲ့ အတည္တက်တြဲဖို႔ ရည္းစားမရွိလုိ႔ ေဇရဲထက္ကို ေဖြးေဖြးက အကူအညီေတာင္းရာကေန ဇာတ္လမ္းေလးစပါတယ္။ ေဇရဲထက္သင္ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကေန တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကုိ ခ်ဳပ္တတ္လာတဲ့ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ အဆံုးမွာ သူေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိ ရည္းစားေကာင္းတစ္ေယာက္ရသြားမလားေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။
သရုပ္ေဆာင္ - ေဇရဲထက္၊ေဖြးေဖြး
ဒါရိုက္တာ - ပြင့္သိဂီၤေဇာ္

1:24:04