႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ကုုိကုိမငုိပါနဲ႔

အရမ္းခ်စ္္တဲ့ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ငယ္စဥ္က အကုိျဖစ္သူဟာ ေရာဂါေၾကာင့္ခြဲခြာသြားရတဲ့အခါ…..အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ဆရာဝန္ေကာင္းျပည့္နဲ႔ ခင္္ဝင့္ဝါတုိ႔ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ဘယ္လုိျဖစ္ၾကမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ေကာင္းျပည္႕၊ခင္၀င့္၀ါ
ဒါရိုက္တာ - ညိဳမင္းလြင္

01:38:24