႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

လူရုိင္း

ထြန္းကုိကိုနဲ႔ အိေခ်ာပုိတုိ႔ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ ခရီးသြားတဲ့ကားေပၚ ကားၾကံဳလုိက္လာတဲ့ ကားေပၚ လူၾကံဳလုိက္လာရာကေန ျဖစ္္လာတဲ့ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းျပည့္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အတိတ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိအႏၱရာယ္ကုိ အိေခ်ာပိုၾကံဳေတြ႔ရမလဲဆုိတာ ၾကည့္ရႈရမွာပါ။
သရုပ္ေဆာင္ - ေကာင္းျပည္႕၊အိေခ်ာပို
ဒါရိုက္တာ - စတီးလ္ (ေဒြးေမတၱာ)

1:28:05