သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
မိန္းကေလးေဆာင္ကလူပ်ိဳၾကီးသရဲ

မိန္းကေလးအေဆာင္မွာေျခာက္ေနတဲ့သရဲက အေဆာင္ပိုင္ရွင္အပ်ိဳၾကီးမမကုိ ၾကိဳက္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္္ၾကမလဲသိခ်င္ရင္ေတာ့……
သရုပ္ေဆာင္ - ေကာင္းျပည္႕၊သြန္းဆက္
ဒါရိုက္တာ - ျပည္ဟိန္းသီဟ

01:25:42