႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ဥကၠ႒မဧ။္သားမက္ေတာ္

ေယာကၡမႀကီးနဲ႔သားမက္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပသာနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ဟာသေနွာရိုက္ကူးထားတဲ့ ဥကၠဌမရဲ႕သားမက္ေတာ္။
သရုပ္ေဆာင္ - ေနတိုး၊ စိုးျမတ္သူဇာ
ဒါရိုက္တာ - ၾသရသ

2:19:16