႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ေမေမ့ေသြး

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စိုးစဥ္ကာလ နယ္ခ်ဲ႕ေတြကို ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ သူရိန္။မိခင္အရင္းက အဂၤလိပ္အေရးပိုင္မင္းႀကီးရဲ႕ ဇနီးျဖစ္ေနေလေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕ေတြကိုေတာ္လွန္ေနတဲ့ သားနဲ႔ အေရးပိုင္မင္းၾကား တုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္လာခဲ့ပါတယ္
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ေမကဗ်ာ
ဒါရိုက္တာ - ဝင္းထြန္းထြန္း (အနုပညာျပခ်က္)

1:58:13