႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

အင္းသားဘဝအင္းသားအလွ

"ေယာက်္ားကိုသတ္လိုက္မိတဲ႕စိတ္နဲ႔ရူးေနတဲ႕ အေမကိုစာင့္ေရွာက္ရင္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနတဲ႕သားတေယာက္ရဲ႕အေၾကာင္း ၊ အင္းေလးရဲ႕အလွေတြ အင္းသူအင္းသားေတြရဲ႕ရိုးသားမႈေတြကိုပံုေဖာ္ထားတဲ႕ ကားေလးျဖစ္လို႕ၾကည္႕သင့္ပါတယ္ေနာ္….''
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ေမကဗ်ာ
ဒါရိုက္တာ - ေအာင္ဗပါ၀ါ

2:06:54