႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ဇင္နီယာ

ျပည့္စံုဆိုိတဲ့ေကာင္ေလးမွာ အခ်ိန္အရမ္းတိက်တက္တဲ့ ခ်စ္သူေကာင္မေလး ဇင္နီယာ ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးရွိပါတယ္။ တစ္ေန႔ ျပည့္စံုအလုပ္သြားေလွ်ာက္တဲ့ ရံုးမွာ အလုပ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအလုပ္ရခဲ့ေပမယ့္ ကုမၸဏီပို္င္ရွင္က သူ႔ရဲ႕ အခ်ိန္တိက်လြန္းတဲ့ အေဖကို အက်င့္ပ်က္သြားေအာင္လုပ္ခ်င္လို႔ ျပည့္စံုကို တစ္ဘက္လွည့္နဲ႔ေစခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည့္စံုကေရာ ဘယ္လိုေတြစီမံၿပီး ဇင္နီယာနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ။
သရုပ္ေဆာင္ - ျမတ္သူူေက်ာ္၊ နန္းဆုဦး
ဒါရိုက္တာ - ညြန္႔ျမန္မာညီညီေအာင္

01:36:33