သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ဒံုးေ၀းတဲ႔ ကတံုးငေအး

ဇာတ္ကားမွာေတာ့ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႔ ေရႊသမီးတို႔အဓိကပါဝင္ထားပါတယ္။ ေရႊပင္ဆင့္က ယၾတာေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ကိုလိုက္ရွာရင္း ကံေကာင္းစြာပဲ ခပ္ေအးေအး ေမာင္ေအးကို ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒံုးေဝးလြန္းတဲ့ ေမာင္ေအးတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေတြေဆးထိုးခံရဦးမလဲ
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေရႊသမီး
ဒါရိုက္တာ - လြင္ဗိုလ္

01:56:26