႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

ဒံုးေ၀းတဲ႔ ကတံုးငေအး

ဇာတ္ကားမွာေတာ့ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႔ ေရႊသမီးတို႔အဓိကပါဝင္ထားပါတယ္။ ေရႊပင္ဆင့္က ယၾတာေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ကိုလိုက္ရွာရင္း ကံေကာင္းစြာပဲ ခပ္ေအးေအး ေမာင္ေအးကို ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒံုးေဝးလြန္းတဲ့ ေမာင္ေအးတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေတြေဆးထိုးခံရဦးမလဲ
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေရႊသမီး
ဒါရိုက္တာ - လြင္ဗိုလ္

01:56:26