သင့္မိုဘုိင္းရုပ္ရွင္
  • နာရီေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ…

    - အေရွ့တုိင္းရုပ္ရွင္မ်ား

    - ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား

    - အင္တာတိန္းမန္႔မ်ား

  • တိက်ေသာ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္
  • အပိုင္းအစမွ အဆံုးထိ
  • အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ခြင့္
ေတာခ်စ္တီး

ရြာထဲမွာေငြတုိးေပးေနတဲ့ ခ်စ္တီးဆုိတဲ့ေကာင္ေလးနဲ႔ လ၀န္းဆုိတဲ့ေကာင္မေလးတုိ႔ရဲ႕ ရန္ပဲြ။ ၾကားကေနဝင္ေရာက္ျဖန္ေဖ်ေပးတဲ့ ခ်စ္တီး ရဲ႕ ဦးေလးနဲ႕ လ၀န္း ရဲ႕ အေဒၚ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ပတ္သက္မိရာကေန စျပီး ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားမလဲဆုိတာ ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။
သရုပ္ေဆာင္ - ျမတ္သူေက်ာ္၊ ဆုအိမ္႔စံ
ဒါရိုက္တာ - ရာဇ၀င္ကို

01:39:00