႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္မယ္

အေကာင္းဆုံး ျမန္မာဇာတ္လမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္မရွိၾကည့္

အခ်စ္ပင္စင္အက္ေဆး

အခ်စ္ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္ေလာကကေန လုိင္းေျပာင္းလာတဲ့ ေမျမတ္ႏုိးနဲ႔အတူ မင္းေမာ္ကြန္းတုိ႔တြဲဖက္သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ - မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေမျမတ္ႏုိး
ဒါရုိက္တာ - သားၾကီး

1:09:10